Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Beretning for Grenaa Tennisklub 2015


 

I året april 2015 til marts 2016 har vi fået anlagt nyt, holdt sociale og sportslige arrangementer, satset hårdere på børne- og ungdoms­træningen, taget hul på en ny aftale med Idrætscenteret om klargøring af banerne og vedligehold af anlægget samt oplevet en pæn medlemstilgang. I krystalkuglen ser vi mere sjov i fællesskab og mindre arbejde.

Som altid oplever vi i klubben, at tennissporten er ramme om rigtig mange fælles oplevelser på banen, i klubhuset og på terrassen. Meget af det foregår i små grupper, der er fælles om spil et fast tidspunkt om ugen, og som også ønsker at have et fællesskab uden for banen.

Bestyrelsen har også arrangeret fælles aktiviteter med behersket tilslutning fra medlemmerne. Derfor har vi valgt i år at lægge et diskussions­punkt ind i dagsorden for generalforsamlingen. Her spørger vi jer, hvad I ønsker af fælles oplevelser.

Vi har fået rigtig godt gang i træningen af børn og unge igennem Christian, som vi hyrede ind igennem DGI sidst på sommeren. Det har givet mere kontinuerlig og bedre træning og flere medlemmer. Desværre er Christian nu sygemeldt, og træningsudvalget er i sving med at finde løsninger, så vi kan fastholde den gode udvikling. Jørgen har ikke skruet ned for voksentræningen. Tværtimod virker det, som om han intensiverer arbejdet med at løfte spillet for alle os, der beder ham om det. Det er fantastisk for klubben!

På arrangementssiden har vi holdt klubturnering med mange seværdige kampe og masser af hygge. Rigtige Kvinder blev for 10. gang holdt i vores klub, og succesen fortsætter. Ebeltoft havde inviteret til pendanten Rigtige Mænd samme dag, men desværre med begrænset tilslutning.

I samarbejde med DGI og de andre klubber på Djursland har vi igennem sommersæsonen deltaget i fællestræning flere gange. Fra Grenaa har interessen være stærkt begrænset, og da det foregik i vores klub i juni, var der kun tre, der dukkede op. Til gengæld fik de tre så meget desto mere ud af træningen. Vi kan kun opfordre til, at vores medlemmer deltager for at lære nyt og lære tennisspillere fra andre klubber i området at kende.

På den praktiske side har vi fået udvidet vores terrasse imellem klubhuset og slagmuren. Det holdt hårdt at slæbe alle de sf-sten fra den modsatte side af hallen og rense og stable dem. Men vi gjorde det. Vi fik også bevilget penge til at få højt hegn ved bane 3, så vi forhåbentligt skal igennem pigtråden efter bolde noget sjældnere fremover.

Desværre har vi i tennishallen oplevet en alvorlig ulykke, hvor en gæst faldt ned fra dommerstolen. Den er nu fjernet, og bestyrelsen har lavet en beredskabsplan, som bliver hængt op i hallen og i klubhuset og vil blive revideret en gang om året op til generalforsamlingen, hvilket vi vil skrive ind i vedtægterne. Det er et punkt på dagsorden.

Bestyrelsen er i gang med at forhandle med kommunen og idrætscenteret om klargøring af banerne op til 30. april, hvor vi har stander­hejsning, samt vedligehold af dem i løbet af sæsonen. Vores banemand, Mogens, holder, og vi har ikke nogen erstatning. Derfor ser vi en fremtid i møde, hvor vi skal have resurser udefra til at tage sig af det.

Af samme grund ser vi i bestyrelsen for os, at vi kommer til at betale os fra at få løst opgaver, vi tidligere selv har taget os af, da vi får færre frivillige hænder og flere travle spillere, der ude­lukkende ønsker at spille. Samtidigt betaler vi vores børne- og ungdomstræner, hvilket tidligere har været varetaget af friville. Alt andet lige vil det medføre en kontingentforøgelse.

I år har vi dog oplevet en markant medlems­til­gang i vintersæsonen. Derfor har vi et økonomisk overskud og behøver ikke hæve kontingentet den her gang. I bestyrelsen er vi overbeviste om, at kontingentstigningen bliver en realitet allerede næste år.

Alligevel har vi ikke givet op over for at engagere jer medlemmer i arbejdsdage og sociale samt sportslige arrangementer. Begge slags bliver der skruet op for i den kommende sæson. På arbejdsdage vil vi forkæle de fremmødte endnu mere med lækkert at spise, go hygge og fællesskab og en lille overraskelse. Samtidigt planlægger vi et større arrangement, hvor der vil være fokuseret træning, mad og fællesskab.

 

Vi glæder os til endnu et godt år i GTK

 

Haakon
formand