Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. maj kl.19

 

Deltagere: Haakon, Jens, Niels Peter, Anne, Birgitte, Preben, Elsebet og Lissy

 

Dagsorden

1.    Banevedligehold, lugning og øvrigt vedligehold af i Grenaa Tennisklub i udendørssæsonen

2.    Træning af juniorer

3.    Evt.

 

Ad 1: Banevedligehold, lugning og øvrigt vedligehold af Grenaa Tennisklub i udendørssæsonen

 

Lissy kontakter GIC for at forsøge at lave en betalingsaftale vedr. banevedligehold m.v. med dem

Alternativt en kontakt til Martin Leerhøj

Alternativt ansættelse af en servicemedarbejder via Jobcentret

Jens annoncerer i News og skriver, at opgaven aflønnes Evt. interesserede henvender sig til Lissy på lissy.noergaard@gmail.com eller 21409677

 

 

Ad 2: Træning af juniorer

 

Preben og Niels Peter tager kontakt til en forældre, som måske vil tage opgaven på sig.

De aftaler et koncept for træning frem til skolernes sommerferie herunder holddeling og planlægning af træningspas

 

Spørgsmål vedr. kontingent for juniorer og en evt. nedre aldersgrænse for start i tennisklubben

tages op på et senere møde

 

Ad 3 Evt.

 

Medlemmerne opfordres til at spille på alle baner - annonce i NEWS

 

Torsdag den 2. juni kl. 19 er der Klubaften - annonce i NEWS

Tovholder for klubdagen er Anne og Birgitte

 

Døren til kontoret bliver fixet. Anne tager hånd om opgaven og køber evt. nye beslag

 

Vi har mistet bolde fra omklædning, ny bord-bænk er blevet beskadiget, ubudne gæster har opholdt sig på anlægget og i huset. Vi ser tiden an i 8-10 dage, og hvis ovennævnte fortsætter, er vi nødt til at holde Klubhuset låst. Annonce i NEWS

 

Referent

Lissy Nørgaard

19.05.2016