Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde i GTK
den 16. juni 2016

Deltagere: Haakon, Niels-Peter, Birgitte, Anne, Preben, Elsebet og Lissy

Afbud: Jens

1.       Punkter til eventuelt? Opfølgning på ubudne gæster i tennisklubben

2.       Godkendelse af referater fra de sidste 2 bestyrelsesmøder

3.       Klubturnering – Haakon og Niels-Peter sørger for opslag, tilmeldingspuljer og laver turneringsplan. Tilmeldingsfristen er den 27. juli. Den 9., 16. og 23. august er spilledage. Hvis der er få tilmeldte, afvikles de indledende kampe den 16. og den 23. august. Man skal som altid kunne spille på finaledagen for at kunne deltage i klubturneringen.

4.       Udvalgene

a.       Kassereren – medlemsskaren er vokset med 3 medlemmer sammenlignet med 2015

·         baneudvalget
Ansættelse af ny banemand Christoffer Jensen med flg. arbejdsopgaver. Mogens er stadigvæk overbanemanden

ü  Vedligehold af de 6 grusbaner og minitennisbanen dvs. fjerne ukrudt på baner, ved baner og hegn samt tømme skraldespande

ü  Hjælpe Mogens med lines og andet vedligehold på de 6 grusbaner og minitennisbanen

ü  Vedligehold af udenomsarealer ved minitennisbane, klubhus og hal dvs. fjerne ukrudt, lugning og klipning af beplantning.

ü  Andre diverse opgaver ex. hjælp til græsslåning

 

Foreløbig holdes ukrudtet væk med brænder og alm. lugning - salt droppet indtil videre

 

b.      aktivitetsudvalget – Ny spilledag  er den 4. aug. Kl. 17. Tovholder Haakon, Birgitte , Elsebet og Preben.  Jens blokerer alle baner til dagen og annoncerer på Hjemmesiden og i News med en reminder slut juli. Konceptet er ”the same procedure as last time” og tovholdergruppen sender annoncetekst til Jens om dagen / aftenen.

c.       Klubhusudvalget
Simone slutter hos os til august og Sofia overtager opgaven. Simone får en gave fra Klubben (Anne)
Anne, Birgitte og Lissy holder et møde med Fonden (Henrik) vedr. alm vedligehold af klubhus og udskiftning af sandet i Hallen.

d.      PR
Ny hjemmeside?? Haakon tager en snak med Jens.

Ny bookingportal - vi afventer - den nuværende fungerer ok

e.       Sponsorudvalget.  Anne har talt med Marina Hotel. De henvender sig til Niels-Peter, hvis de er interesseret. Louis Nielsen kontaktes af Niels-Peter, som også kontakter Nyt Syn. Anne tager kontakt til Campingpladsen igen.

f.        Træningsudvalget. Bestyrelsen forventer fra træningsudvalget et oplæg, vi kan forholde os til på mødet
Træning af juniorer. Tennisklubben v/ Niels-Peter ansætter en voksentræner Poul Skovgaard, som får hjælp til træningen af David. Trænerne aflønnes med et honorar
Niels-Peter skriver til de unge/ børn og forældrene, hvad de kan forvente efter sommerferien, og hvem der er træner. Træningsturneringer er en ny mulighed, men kan måske først realiseres til næste år. Der er afslutning på sæsonen for juniorer på torsdag. Afslutning med tennissjov, isvafler … v/ Niels-Peter, Preben og den nye træner
.

5.       Eventuelt – Bestyrelsen har besluttet endnu en gang at opfordre medlemmerne til at huske at lukke døren, når de forlader klubhuset, og er man de sidste, der spiller, så låser man døren.

6.       Næste bestyrelsesmøde - den 1. september kl. 18.30. Birgitte bestiller mad til os.

 

Lissy Nørgaard

17.06.2016