Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-11-20

 

Referat fra bestyrelsesmøde i GTK
den 5. september 2016 kl. 18.30

1.       Punkter til eventuelt? Q tennis og reservation af 4 baner samt hal den 25. sept.

2.       Godkendelse af referatet fra sidst – referatet er godkendt

3.       Evaluering af klubturneringen og andre aktiviteterne.

Klubturneringen

Bestyrelsen vil med klubturneringen fremme fællesskabet og det skal være en god og social oplevelse for de medlemmer, der deltager. Samtidig vil vi også gerne have at øvrige medlemmer og gæster føler sig velkomne på tilskuerbænkene – derfor følgende opstramning

Afvikling på færre tirsdage om muligt - og kun tirsdage som spilledage

Der vil være gratis forplejning undervejs på tirsdagene og klubfinaledagen – den sidste lørdag i august måned

Der vil være mindst én tovholder fra bestyrelsen til stede, som kan styre slagets gang

Der vil være synlige regler for afvikling og rækkefølge.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage i klubturneringen i 2017

Evaluering af klubaftener 2 stk

Begge dage en succes. God social begivenhed. Kan helt sikkert gentages. Pænt fremmøde

4.       Vintertennis

a.      Afslutning af sommersæsonen - lørdag den 29.oktober kl.10 – 14 ca. inkl. Frokost. Vi tager net ned og gør banerne klar til vinteren, rydder op i klubhus, skur m.v. Lissy laver opslag i klubben, så medlemmerne kan bakke op om/ tilmelde sig arrangementet. Lissy står for arbejdsdelingen på dagen. Elsebet er tovholder på frokosten. Haakon bestiller bolde. Jens annoncerer dagen i News

b.      Udmelding om faste haltider samt pris – samme som sidste år 1200,- kr. for 1 time

I denne uge – uge 36 - sender Jens News ud til medlemmerne med tidspunkt for aflevering af ønsker, tilbagemelding og pris. Indlevering af ønsker fra medlemmerne senest den 23. sept. Niels Peter og Haakon fordeler tiderne, således at medlemmerne i ugen op til den 1. oktober kan få besked og betale vinterkontingent og faste timer

5.       Udvalgene

a.       Kassereren gennemgik halvårsregnskabet. Hvis klubben får solgt det samme antal vintertimer og medlemskaber som sidste år, så går regnskabet i nul ved årets udgang. Det betyder sandsynligvis, at den varslede kontingentstigning ved dette års generalforsamling bliver en realitet.

b.      baneudvalget
GIC ved Per og Michael vedligeholder banerne bortset fra reparation af lines og tromling - det betyder lugning på og omkring banerne. Der luges ligeledes omkring klubhus, hal og p-plads. Græsset slås hver 14. dag inkl. skrænter, minitennisbane og omkring bænkene på skrænterne. Per bruger ca 5 timer pr. uge, og vi betaler for 3 timer pr. uge

Mogens Buhl er stadigvæk overbanemand og fixer lines, tromler m.m. – det betyder, at de fejl og mangler, der skrives på listen i klubhuset bliver klaret af Mogens – indtil videre 14 af slagsen i denne sæson

c.       aktivitetsudvalget
Spilledage flere? Vi planlægger spilledage igen til foråret

d.      Klubhusudvalget
Renovering af klubhus. Bestyrelsen (Birgitte, Anne og Lissy har haft et møde med Fonden vedr. vedligehold af klubhus indvendig og udvendig.  Afventer tilbud fra Fonden v/ Henrik Nordbek

e.       PR
Evt. ny hjemmeside - Haakon har bolden - det meget aktuelle skal have fortrinsret på hjemmesiden. Opslagstavlen i klubhuset er den primære kommunikation, dernæst kommer News, Hjemmeside og Facebook.

f.        Sponsorudvalget - Niels Peter har taget kontakt til Nyt syn vedr. fornyelse af sponsorat. Anne har endnu en gang kontaktet Campingpladsen, men forgæves.

g.       Træningsudvalget
Der er ansat ny træner for juniorer – Poul Skovgaard, Gjerrild - Pouls oplæg for træningen er vedlagt. Niels Peter er med ved træningen torsdag i uge 36 og forsøger at lave aftaler med forældre som hjælpetrænere

6.       Eventuelt – ingen lås af døre p.t. Lissy laver nyt opslag

Ørum og Grenaa har spilledag for kvinder den 25. september på 4 baner og i Hallen, hvis det regner.

13. september har Vestre skole lånt banerne kl. 9-11

Gymnasiet har lånt banerne den 21.09 kl. 9-11

Vestre skole låner også banerne den sidste dag inden efterårsferien. De vil desuden denne dag gerne låne vores nye træner. Niels Peter spørger Poul på torsdag, om han er interesseret

Q tennis – se vedlagte link http://qtennis.dk/cms/  undskyld Elsebet, jeg glemte punktet

7.       Næste møde - 1. november kl. 19 - årshjulet er den primære opgave på dette møde

Deltagere: Haakon, Niels Peter fra kl. 20, Jens, Elsebet, Anne, Birgitte og Lissy

Afbud: Preben

Tak til Birgitte for dejligt traktement

Referent

Lissy Nørgaard

06.09.2016