Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af bestyrelsesmøde i GTK
den 1. november 2016

Afbud fra Lissy og Elsebet

1.       Punkter til eventuelt
Mængden af sand i tæppet i hallen (Preben)
Nyt fra Fonden om renovering af beklædning på klubhuset (Niels-Peter)

2.       Godkendelse af referat fra sidst – den 5. september
Den under Eventuelt nævnte turnering med Ørum

3.       Årshjulet
Alle udvalg laver en udførlig årsplan (årshjul) for udvalget. Det sender udvalgene til formanden, som samler dem i stikordsform i et samlet dokument. Herefter lægger formanden det i det drev, der hører til klubbens e-mail-konto: gtkbestyrelsen@gmail.com (koden følger separat i mail til bestyrelsen)

4.       Tæppe og sand i hallen
Diskussionen af nødvendigheden af at skifte sandet i hallen endte med et klart billede af, at bestyrelsen ikke kan nå til enighed om, at en udskiftning er nødvendig. Konklusionen blev:
Hvis pengene bliver bevilget af Renoveringspuljen, som Lissy har søgt, skiftes sandet og samlinger i tæppet bliver limet. Bevilges beløbet ikke, henstiller bestyrelsen til Fonden, at samlingerne bliver limet.

5.       Træningsudvalget
Bestyrelsen bevilger en ekstra time til træning som ansøgt af Poul. Det gælder selvfølgelig også tilsvarende honorar.
Ros frabestyrelsen til Pouls og udvalgets skriftlige oplæg.

6.       Generel orientering fra andre udvalg
Kassereren meddeler, at oversigten fra sidste møde ser ud til at holde. Samtidigt tyder alt på, at vi rammer sidste vintersæsons høje medlemstal i år også.
Aktivitetsudvalget barsler med planer om søndagsmatineer for alle interesserede medlemmer i sommersæsonen. Det kommer med i årshjulet for udvalget. Samme udvalg har kasseret termokanderne i klubhuset og køber nye.
Birgitte og Anne renser grillen på fredag den 4. november. Slagmuren, hegnet om minitennisbanen og bekæmpelse af mos på banerne tager vi op til foråret.

7.       Eventuelt
Preben mener, at der stadigt ligger for meget sand i luven på tæppet i hallen. Baneudvalget tager det op med banemand Mogens.
Fonden har drøftet renovering af beklædningen på klubhuset. Afklaringen kommer fra Fonden til foråret, heri også, om det bliver med træ eller plank.

8.       Næste møde/julefrokost med vægt på generalforsamlingen
Næste møde samt julefrokost hos Birgitte den 15. december klokken 17.
Bestyrelsesmøde om generalforsamlingen klokken 17-18.
Julefrokost klokken 18 - ?

 

Referat: Haakon
3. november 2016.