Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag den 15. december klokken 17 hos Birgitte

Møgelbjerg 43

Alle var til stede

1.       Punkter til eventuelt – er der venskabstræf med Ørum i 2017? Elsebeth har kontaktet DGI /  Mik Hulgaard – Folder fra DGI med tennisaktiviteter bliver udsendt ultimo januar

2.       Referat fra sidst - godkendt

3.       Planlægning af generalforsamling - tirsdag den 28. marts kl. 19. Bestyrelsen mødes kl. 18. Birgitte bestiller mad til os og generalforsamlingen. Annoncering i News og på opslagstavlen i tennisklubben senest 14. marts. Evt. forslag senest den 20. marts. Haakon laver dagsorden og spørger Jørgen om, han vi være dirigent.

a.       Dato 28. marts

b.      Annoncering 6. marts (senest 14. marts)

c.       Hvem er på valg? Preben, Jens, Haakon, Elsebet og Lissy er på valg og er i tænkeboks.

 Haakon genopstiller ikke. Vi ønsker forslag fra kredsen af medlemmer til formandsposten.  

4.       Bookingportal lukker 31/12.  Jens tager en snak med leverandøren for at høre, om vi kan forlænge lejeperioden mod betaling frem til den 30. april. Niels Peter prøver at finde en person, der kan lave et nyt bookingprogram. Niels Peter og Jens snakker sammen undervejs.  Plan B er en henvendelse til en ny programmør. Bestyrelsen orienteres, når der er en løsning.

5.       Kassererens forslag om aftale med fonden – Niels Peter tager kontakt til fonden vedr. leje ved evt. forudbetaling.

6.       Eventuelt

a.      Husk årshjul fra alle udvalg! Diskuteres igen på kommende møde. Haakon mangler tilbagemelding fra aktivitetsudvalget/ arrangementsudvalget, træningsudvalget og regnskab og budget.

b.      Niels Peter udfærdiger et stykke papir til ikke medlemmer om 3 gange gratis træning

7.       Næste møde - 27. februar kl. 19. Ostemad og te / kaffe v/ Birgitte

 

Tusind tak til Birgitte for husly og dejlig julefrokostJ

 

Referent

Lissy

16.12.2016