Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   20-03-19

 

 

KONTINGENT REGULATIV

 

 

 

 

 

Kontingent Sommer (2019):

Kontingent Vinter (2019 /20):

Minier (under 12 år d. 1. maj)

kr. 200

kr. 300

Juniorer (under 18 år d. 1. maj)

kr. 400

kr. 500

Studerende (under 25 år)

kr. 500

kr. 700

Seniorer

kr. 700   

kr. 1.000  

Passivt medlemskab

kr. 100

 

Timeleje udendørs:

kr.100                                                 

Timeleje for hallen: kun efter aftale

2 voksne + 1 barn

kr. 1.400 

kr. 2.000  

2 voksne + 2 børn

kr. 1.600 

kr. 2.300  

 

 

 

Faste haltimer om vinteren:

 

kr. 1.200

 

 

 

 

 

 

CHIP: Et medlem, der mister sin tidligere udleverede chip, skal betale

kr. 100 for en ny

Chippen kan anvendes som adgang til hallen i sommersæsonen i tilfælde af regn

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK:

1.   1.  Kontingent skal være indbetalt hhv. senest den 1. maj og for vinter senest den 1. oktober.

     Herefter kan klubben slette spillenummeret og spærre chippen.

     Da genåbning af chip og spillenummer koster administrativ tid, vil genåbning ved for sent betaling, kunne vare op til 2-3 uger, efter modtaget betaling.

2.   2.   For at kunne købe en fast hal time skal man være medlem.

3.   3.   Nye medlemmer efter hhv. 31. Juli og 31. December betaler reduceret kontingent..

7.   4.   Hal timer købt efter 31. December er til reduceret pris.

8.   5.   Alle spillere på banen skal være medlemmer eller deltage under gæsteregler.

 

KONTINGENT:

Betaling af kontingent og faste hal timer indbetales på kontonr.  7320  1228860 med angivelse af navn og medlemsnummer.

NYE MEDLEMMER:

Nye medlemmer indbetaler kontingent til ovennævnte konto samt sender en mail med navn, email-adresse, adresse, fødselsdag og telefon nummer til kassereren.

Herefter er man spille berettiget og modtager medlemsnummer og chip, og bliver optaget på den elektroniske booking liste. Chip’en ophænges i en kuvert på opslagstavlen ind mod damernes omklædningsrum.

Et prøve medlem kan deltage i træning, både indendørs og udendørs, og spille udendørs i et par uger inden endelig beslutning om indmeldelse i klubben tages.

GÆSTEREGLER:

Ethvert medlem af Grenaa Tennisklub (GTK) har ret til gratis at medtage en gæst 2 gange om sommeren og 2 gange om vinteren.

Sommer: Turister/gæster betaler 100 kr. pr banetime.

Om vinteren lejes hallen kun ud efter særlig aftale.

Betaling:  Skal foregå inden spil på banen ved at ilægge beløbet i kuvert i klubbens brevkasse, med angivelse af spilletid og GTK medlemsnummer. Betaling kan også foretages elektronisk inden spil.

KONTINGENT FRITAGELSE

Grenaa Tennisklubs bestyrelse er fritaget for kontingent vinter og sommer.

Bestyrelsen kan bevillige hel eller delvis kontingentfrihed for medlemmer, der arbejder som trænere for klubben eller andre der yder en væsentlig indsats for klubben.

Liste over medlemmer, der er kontingent frie, ophænges i klubhuset.

 

Bestyrelsen Grenaa Tennisklub 21.02.2019

Vedtaget på generalforsamlingen 18.03.2019