Kontingent

Priser fremgår nederst på denne side!
Kontingent og faste hal timer indbetales på kontonr. 7320 1228860 med angivelse af navn og medlemsnummer.

NYE MEDLEMMER:
Nye medlemmer indbetaler kontingent til ovennævnte konto samt sender en mail med navn, e-mail-adresse, adresse, fødselsdag og telefon nummer til kassereren.

Herefter er man spille berettiget og modtager medlemsnummer og 5 cifret kode til låsene og bliver optaget på den elektroniske booking liste. Foretrækkes em chip ved siden af låsekoden, kan den tilkøbes. Chip’en ophænges i en kuvert på opslagstavlen ind mod damernes omklædningsrum.

Et prøvemedlem kan deltage i træning, både indendørs og udendørs, og spille udendørs i et par uger inden endelig beslutning om indmeldelse i klubben tages.

GÆSTEREGLER:
Ethvert medlem af Grenaa Tennisklub (GTK) har ret til gratis at medtage en gæst 2 gange om sommeren og 1 gange om vinteren.

Sommer: Turister/gæster betaler 100 kr. pr banetime.

Om vinteren lejes hallen kun ud efter særlig aftale.

Betaling: Skal foregå inden spil på banen ved at lægge beløbet i kuvert i klubbens brevkasse, med angivelse af spilletid og GTK medlemsnummer. Betaling kan også foretages elektronisk inden spil.

KONTINGENT FRITAGELSE:
Grenaa Tennisklubs bestyrelse er fritaget for kontingent vinter og sommer.

Bestyrelsen kan bevillige hel eller delvis kontingentfrihed for medlemmer, der arbejder som trænere for klubben eller andre der yder en væsentlig indsats for klubben.

Liste over medlemmer, der er kontingentfrie, ophænges i klubhuset.

BEMÆRK

 1. Kontingent skal være indbetalt hhv. senest den 1. maj og for vinteren senest den 1. oktober.
 2. Herefter kan klubben slette spillenummeret og spærre chippen.
 3. Da genåbning af chip og spillenummer koster administrativ tid, vil genåbning ved for sent betaling, kunne vare op til 2-3 uger, efter modtaget betaling.
 4. For at kunne købe en fast hal time skal man være medlem.
 5. Faste hal timer kan kun købes inden 1. oktober.
 6. Nye medlemmer efter hhv. 31. juli og 31. december betaler reduceret kontingent.
 7. Alle spillere på banen skal være medlemmer eller deltage under gæsteregler.
 8. Hallen kan i sommersæsonen kun benyttes i tilfælde af regn.
Kontingent Sommer (2024)
 • Minier (født 2012 eller) senere)    kr.   300
 • Juniorer (født 2006 eller senere)   kr.   400 
 •  Studerende (under 25 år)   kr.   400
 • Seniorer   kr.   600   
 • Passivt medlemskab   kr.   100 
 • Timeleje udendørs   kr. 100
 • 2 voksne + 1 barn   kr. 1.200
 • 2 voksne + 2 børn   kr. 1.400
 • Padelmedlemmer (oveni padelkontingentet   kr. 300
 • Chip til klubhus, hal og padel   kr.  50
Kontingent Vinter (2024 / 25)
 • Minier   kr.   400 
 • Juniorer   kr.   600
 • Studerende   kr.   700
 • Seniorer   kr. 1.100
 •  
 •  Timeleje af hallen- kun efter aftale
 • 2 voksne + 1 barn   kr. 2.200
 • 2 voksne + 2 børn   kr. 2.500
 •  Faste haltimer om vinteren   kr.1.600
PADEL Kontingent 01.05.2024 – 01.05.2025

Gennem klubbens bookingportal bookes tid på padel banen.

Der skal 2 medlemsnumre til at booke 1 time, og der kan kun bookes 1 time ad gangen.

Ønsker du medlemskab indbetales kontingent til konto 7320 – 1228860 og du sender en mail til gtk.padel@gmail.com med oplysning af navn, adresse, fødselsdato, e-mail samt mobilnummer.

Når kontingent og mail er modtaget får du adgang til bookingsystemet samt kode/nøglechip til padel banen.

Er I 4, der ønsker at købe en fast time, så send en mail til gtk.padel@gmail.com

Padel banen kan også bookes af ikke-medlemmer.

Pay & Play prisen er 150 kr. i timen. Der er ingen refusion i tilfælde af regnvejr.

Tiden bookes ved at sende en mail med ønsket tid til gtk.padel@gmail.com Ledige timer fremgår af www.bookingportal.com/grenaa-tennis-klub

Når en tid er bekræftet skal banelejen umiddelbart efter betales på MobilePay 5194 0460

Bestyrelsen Grenaa Tennisklub marts 2024

Vedtaget på generalforsamlingen 119.03.2024

Priser:

 • Seniorer (født 2005 eller tidligere)   kr.   900 
 • Under ud dannelse (max 25 år)   kr.   700
 • Juniorer (født 2006 eller  senere)   kr.   500
 • Tennismedlemmer i GTK (oven i tenniskontingentet)   kr.   400
 • Familiekontingent (samme husstand – 2 voksne + 1 barn)   kr. 1.800
 • Familiekontingent (samme husstand – 2 voksne + flere børn)   kr. 2.200
 • En fast time om ugen   kr. 1.200
 • Pay & Play, pr. time   kr.   150
 •  Chip til klubhus, hal og padel   kr. 50