Det sker

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Kassererens beretning.

5. Indkomne forslag.

6. Vedtagelse af kontingentregulativl

7.Valg af kasserer – se § 10

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – se § 10

9. Valg af bestyrelsessuppleant.

10. Valg af revisor.

11. Valg af revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.