Fonden

Grenaa Tennisklub stiftede i 1988 Grenaa Tennisfond. Fondens formål var at opføre og drive hallen og de dertil hørende faciliteter.

Fondens bestyrelse:

  • Jan Kershøj Jürgensen – Formand
  • Hans Jørgen Laursen – Næstformand og Referent
  • Niels-Peter Meldgaard – Kasserer
  • Jan Møgelvang Hansen
  • Bo Lindballe
  • Erik Svendsen – Suppleant